Team Mugen R berkumpul di selatan tanah air.

Memiliki minat sama dengan menghiasi FD2R dengan aksesori Mugen.